Snarveier

Fil til nedlasting: Pressemelding mal 2020

1. Kartlegg mediene

Kartlegger vi hvilke medier som kan gi vår markering omtale, og vet selv hva vi ønsker å si – er mye av jobben gjort.

Alle mediene utnytter plattformen de bruker sine sterke sider, og dette er viktig å være bevisst på når man kartlegger mediene og hvilke man ønsker å kontakte.

Hos alle er historien det viktigste, altså markeringen, men fortellermåten stiller ulike krav. Eksempelvis ønsker TV noe billedvennlig, de ønsker at noe skal skje foran kamera. Radio ønsker noe som lager lyd, noe som skjer og skaper et lydbilde. Avisene vil ha fortellinger de kan skrive, men også de ønsker bilder hvor ting skjer.

Kartlegg de ulike mediene i ditt område. Både lokale, regionale og nasjonale.

 

2. Hvilke medier kontakter vi når?

 • Nasjonale medier
  • Saken eller markering er av interesse for alle
 • Regionale medier
  • Saken eller markeringen er av interesse for din region
 • Lokale medier
  • Saken eller markeringen er av interesse for lokalområdet

3. Hvordan kontakter vi media?

 • Pressemelding
  • Kommunen, kulturhus o.l. kan ha presselister
 • Mail
 • Telefon
 • Blir lagt merke til på grunn av noe man gjør

Det er flere måter å kontakte mediene på. Over telefon er den raskeste dersom noe skjer her og nå. Men dersom man skal informere om en markering på forhånd, vil en pressemelding over mail være mest effektivt. Denne kan enten sendes til tips-mailen hos mediet du vil kontakte, eller direkte til en journalist. E-postadressene er som oftest å finne på nettsiden til mediet.

 

4. Hvordan får vi mediene til å dekke vår markering?

Mediene må prioritere hva som får plass. Om de så hadde ønsket det, har de hverken kapasitet eller plass til absolutt alt. Derfor bruker de blant annet KVISA-modellen. Den definerer hva en nyhet er, og har fem kriterier – som står i en tilfeldig rekkefølge. Desto flere kriterier som er oppfylt, jo større nyhet er det. Journalistene bruker dette til å prioritere hvilke saker som er viktigst for sitt dekningsområde, og dermed hvilke saker de dekker. Prøv å tenk på disse når du skal tipse mediene eller sende en pressemelding.

KVISA:

K står for konflikt. Er det en konflikt i saken vi ønsker å få omtalt?

V står for vesentlighet. Er saken av samfunnsbetydning, og kan vi se saken i en større kontekst?

I står for identifikasjon. Kan saken få mottakerne til å kjenne seg igjen eller føle tilhørighet til saken?

S står for sensasjon. Er det noe uventet, sært eller overraskende i saken?

A står for aktualitet. Er dette noe på dagsordenen? Er det et utbredt samtaleemne?

 

5. Send ut pressemelding

Dersom du skal arrangere en markering, kan du laste ned en mal på pressemelding her. Fyll ut de gule feltene selv, så er den klar til å sendes ut til media.

Fil til nedlasting: Pressemelding mal 2019

 

6. Hva spør media om?

Er du usikker på hva du kan bli spurt om når media kommer, kan det hjelpe å tenke gjennom de seks spørreordene; hvem, hva, hvor, hvorfor, hvordan og når.

Ved å øve seg med spørreordene, blir du mer klar for intervju og du blir tryggere i en situasjon som for noen kan være usikker og kanskje litt skummel. Det er betryggende å kunne tenke seg til hva man blir spurt om, slik at du vet hva du skal svare.

Eksempler på standardspørsmål:

 • Hva har skjedd?
 • Hvem var involvert?
 • Hvor skjedde det?
 • Når skjedde det?
 • Hvordan skjedde det?
 • Hvorfor skjedde det

7. Tips til deg som skal stå foran kamera

Når du skal bli intervjuet til TV kan du oppleve at media møter opp med filmutstyr som kan være alt fra et svært kamera med lys og mikrofon, til en mobiltelefon. Uansett hva som er tilfelle, er det litt du kan tenke gjennom på forhånd:

• Spørreordene (hva kommer journalisten til å spørre om?)

• Øv på en venn for å få frem budskapet ditt

• Det er lov å ikke svare på spørsmål du ikke er komfortabel med

• Ha på komfortable klær

• Se på journalisten, ikke kamera

• Slapp av og smil (om det passer seg)

• Korte og enkle svar, helst ikke snakk i mer enn 15 sekunder av gangen

• Hold hendene i lomma for å unngå fikling med hendene

• Stå med beina stødig i bakken for å unngå vingling, ha litt mellomrom mellom dem

 

8. Vil du ha sitatsjekk?

Journalisten vet at du ikke er en proff aktør, og gir deg mest sannsynligvis sitatsjekk dersom du spør. Men dette må avklares før intervjuet. Journalisten er ikke pliktet til å spørre deg om du ønsker en sitatsjekk, derfor er det viktig at dette er noe du selv sier ifra om.

Hva får du sjekket?

 1. Om det er faktiske feil i uttalelsene dine.
 2. Om uttalelsene dine har blitt/kan bli misforstått.

5 grunner til å markere Verdensdagen

Det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Du er med på å skape et mer inkluderende nærmiljø

Et rausere samfunn gir bedre psykisk folkehelse

Du styrker din egen psykiske helse

Registrer markering