Snarveier

Dersom du skal delta på en av våre inspirasjonsseminar, får du heftet utdelt der. Men dersom du ikke får anledning til å delta, kan du laste det ned her.

God lesning!

Inspirasjonsbrosjyre_ 2019

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering