Snarveier

Søknadsfrist

Du kan søke støtte til markeringen fra oss, under visse forutsetninger (se punkene under).

Her finner du lenke til elektronisk søknad vi Stipendportalen.no

https://stipendportalen.no/apply/31

Bruk gjerne denne budsjettmalen for å sette opp ditt budsjett.

 

 

Fristen for å søke er 1. juni. Alle får svar på søknaden rundt 20. juni. Det er ikke mulig å søke om restmidler.

Svaret vil inneholde summen dere får innvilget i støtte fra Verdensdagen og vilkår for støtten.  Etter markeringen må dere sende oss regnskap for hvordan pengene ble brukt (se «Levere regnskap» nederst på siden).

 

Verdensdagen presiserer at midlene ikke kan brukes til:

 • Daglig drift av egen bedrift/virksomhet/organisasjon
 • Lønn til arrangører eller honorar til prosjektledelse/administrasjon
 • Opplæring og kompetansehevingstiltak for egne ansatte (faglitteratur, videreutdanning, kurs o.l.)
 • Innkjøp av varig utstyr som kaffemaskiner, vannkoker, telt, prosjektor o.l.
 • Interne utgifter til planleggingsmøter (bevertning, reiser o.l.)
 • Gaver til arrangørkomiteen
 • Egenpromotering
 • Alkohol

 

Trenger dere mer penger for å dekke utgiftene?

Da kan dere for eksempel:

 • Ta inngangspenger. Beløpet bør holdes lavt for at flest mulig kan delta.
 • Selge mat, drikke, lodd med premier.
 • Søke tilskudd fra kommunen, fylkeskommunen, Fylkesmannen og organisasjoner. Sjekk for eksempel ut Lions og Sanitetskvinneforeningen.

Hva er egenfinansiering?

Eksempler på hva som er egen finansiering/spons:

 • Gratis leie av lokaler som ellers leies ut (gjelder ikke gymsalen).
 • Kantine som bidrar med mat utover vanlig drift
 • Utleier av stereoanlegg som sponser tekniker
 • Trykking av materiell  laget spesielt for markeringen, annonsering

 

 

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering