Snarveier

Du kan søke støtte til markeringen fra oss, under visse forutsetninger (se punkene under).

Link til elektronisk søknadsskjema blir lagt ut i april.

Fristen for å søke er 1. juni. Du får svar på om dere har fått pengene rundt 20. juni. Det er ikke mulig å søke om restmidler.

Dersom dere får støtte, vil dere motta et tildelingsbrev i posten. Les dette nøye, da det inneholder verdifull informasjon om hva pengene skal gå til. Etter markeringen må dere sende oss regnskap for hvordan pengene ble brukt (se «Levere regnskap» nederst på siden).

 

Verdensdagen presiserer at midlene ikke kan brukes til:

 • Daglig drift av egen bedrift/virksomhet/organisasjon
 • Lønn til arrangører eller honorar til prosjektledelse/administrasjon
 • Opplæring og kompetansehevingstiltak for egne ansatte (faglitteratur, videreutdanning, kurs o.l.)
 • Innkjøp av varig utstyr som kaffemaskiner, vannkoker, telt, prosjektor o.l.
 • Interne utgifter til planleggingsmøter (bevertning, reiser o.l.)
 • Gaver til arrangørkomiteen
 • Egenpromotering
 • Alkohol

 

Vær også oppmerksom på at enkelte tilskudd gis med føringer for hva midlene kan dekke av utgifter i forbindelse med arrangementene, for eksempel at midlene er forbeholdt foredragsholder eller lokalleie. Dette vil i så fall stå tydelig i tilsagnsbrevet dere har fått.

Trenger dere mer penger for å dekke utgiftene?

Da kan dere for eksempel:

 • Ta inngangspenger. Beløpet bør holdes lavt for at flest mulig kan delta.
 • Selge mat, drikke, lodd med premier.
 • Søke tilskudd fra oss, kommunen, fylkeskommunen, Fylkesmannen og organisasjoner. Sjekk for eksempel ut Lions og Sanitetskvinneforeningen.

Hva er egenfinansiering?

Eksempler på hva som er egen finansiering/spons:

 • Gratis leie av lokaler som ellers leies ut (gjelder ikke gymsalen).
 • Kantine som bidrar med mat utover vanlig drift
 • Utleier av stereoanlegg som sponser tekniker
 • Trykking av materiell  laget spesielt for markeringen, annonsering

 

 

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Lag markering