Snarveier

Barnehagen og skolen har mange funksjoner, både på samfunnsnivå og for den enkelte. Det er et sted å lære, både faglig og sosialt. Det er et sted man bygger relasjoner, knytter bånd, og lærer om seg selv og andre. Det kan være et sted å finne venner, men også et sted de fleste kan føle seg ensomme innimellom.

Det er sammenheng mellom psykisk helse og læring. Psykiske vansker er en viktig årsak til frafallet i videregående opplæring. 48 % av frafallet i videregående skole skyldes psykiske vansker eller rus hos eleven eller nære omgivelser*. Dersom en 16-åring dropper ut av videregående øker sannsynligheten for å bli uføretrygdet med 20 %. Både menneskene og samfunnet tjener på at unge fullfører skolen.

 

I dag har 180 000 barn psykiske vansker av en slik karakter at det forstyrrer deres hverdag i skole eller barnehage. 135 000 barn har en mor eller far med alvorlig psykisk lidelse eller alvorlig alkoholmisbruk. Barnehagen og skolen er således en arena der åpenhet og informasjon om livets mørkere sider er nødvendig. Professor Arne Holte er en av de som trekker frem verdien av forebyggende arbeid. Han, og flere med han, mener forebygging er svaret på hvordan man skal møte utfordringen. Eksempler er kurs i depresjonsmestring, belastningsmestring og antimobbeprogram. Fra psykologer oppfordres det til å satse bredt på psykisk helse i barnehager og skoler.

«Slik bygger vi barn og unges psykiske helse, forebygger psykiske lidelser og får en mer fornuftig samfunnsøkonomi.»

Arne Holte, Fagdirektør Område for psykisk og fysisk helse Folkehelseinstituttet Professor, Universitetet i Oslo

Hvordan markere?

Det er mange måter å arrangere på. Skal markeringen være stor eller liten, skal dere ha en intern markering eller ønsker dere å inkludere en ekstern målgruppe?

Her finner  dere mange gode ideer til alle type markeringer.

Materiell og ressurser til markeringen

Alle som registrere en markering i vår kalender vil kunne bestille materiell fra vår webshop fom 02.august, samt laste ned materiell. Se alt materiellet her.

I tillegg har vi mange gode samarbeidspartnere som har bidratt med ulike ressurser, som for eksempel undervisningsmateriell, som er spesielt utviklet med tanke på markeringer av verdensdagen i barnehage og skole. Finn faglig innhold til markeringen her.

 

I tillegg kan skoler søke på ulike ressurser til gjennomføring av sin markering. Les mer om de ulike tilbudene her:

Skolefrukt-pakken

gulrøtter i kopp
gulrøtter i kopp foto Sanna Olsson

5 grunner til å markere Verdensdagen

Det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Du er med på å skape et mer inkluderende nærmiljø

Et rausere samfunn gir bedre psykisk folkehelse

Du styrker din egen psykiske helse

Registrer markering