Snarveier

Vi går mot en høst der samfunnet fortsatt vil være preget av fysisk avstand og sosiale begrensninger. Både i jobb-, skole- og privatsammenheng kan tiltakene mot COVID-19, gi negative utslag. Å ha fysisk kontakt med andre er noe av det viktigste du kan gjøre for din psykiske helsen.

Derfor trenger vi din hjelp til å bidra til at psykisk helse ikke blir glemt i arbeidet med å stoppe viruset. Bli med som individ eller organisasjon for å gjøre informasjon om psykisk helse synlig og tilgjengelig for alle. Å jobbe for bedre psykisk helse er noe vi alle kan gjøre.

Ettersom tiltakene fører til at mange ikke kan ha store arrangementer eller lage fysiske møteplasser,  lanserer vi folkeaksjonen for psykisk helse i forbindelse med årets markering.

Folkeaksjon 10.oktober

Vi søker frivillige som har lyst til å engasjere seg på Verdensdagen for psykisk helse ved å fremme budskapet lokalt, enten fysisk eller via sosiale medier gjennom en felles Folkeaksjon den 10.oktober.

Vi søker deg som har lyst til å gi av din tid for å gjøre folk oppmerksomme på hva psykisk helse handler om. Vi ønsker et korps av «ambassadører» som vil bidra lokalt.

Hva kan du gjøre?

– Gå fra dør til dør, eller legge informasjon i postkassa

– Snakke eller dele informasjon på sosiale medier

– Arrangere nabotreff

– Synge eller spille musikk utenfor et kjøpesenter

– Ta med deg info til jobben med glede for kollegaer og evnt kunder.

Alle som melder seg som frivillige til Folkeaksjonen kan bestille en gratis materiellpakke som består av informasjonsmateriell og veiledning.

Hvem ser vi etter?

Du har tid og lyst til å bidra i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse, lørdag 10. oktober.

For å melde deg på kan du registrere deg i vår kalender: https://verdensdagen.no/registrer-markering/

Merk tittel med: Folkeaksjon for psykisk helse

Les utlysningen på frivillig.no

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering