fbpx

Snarveier

Temaet for 2019 er selvmordsforebygging. Det lanserte World Federation for Mental Health den 21. januar.

 

Alberto Trimboli, president i WFMH, skriver i sin kunngjøring av årets tema at selvmord har eksistert til alle tider, men at det har økt i alle deler av verden, og noen steder til et alarmerende høyt nivå.

Alberto Trimoli, president i WFMH. Foto: WFMH.

 

I følge WHO (World Health Organization) dør 800 000 som følge av selvmord hvert år, og selvmord er den mest vanlige dødsårsaken for mennesker mellom 15 og 29 år.

 

Trimboli skriver at selvmord fortjener stor og tverrfaglig oppmerksomhet, og særlig oppmerksomhet fra nasjonale helsemyndigheter.

 

 

Han vektlegger at selvmord kan forebygges og trekker frem åpenhet som viktig. Å kunne snakke åpent om selvmord kan avmystifisere det, og hjelpe mennesker å sette ord på det tyngste følelsene.

 

Vi i Verdensdagen synes årets internasjonale tema er et godt valg.

Verdensdagen for psykisk helse jobber kontinuerlig for åpenhet og bevisstgjøring om psykisk helse. Vi tror at ved å være åpen kan vi gjøre de tunge delene av å være menneske lettere å bære.

Det er ikke alltid åpenhet og bevisstgjøring er nok, og de som går med selvmordstanker må få god, grundig og profesjonell hjelp. Likevel kan vi alle gjøre hverdagen litt bedre for hverandre ved å gi hverandre tid og oppmerksomhet.

 

Les mer om den internasjonale verdensdagen her:

https://wfmh.global/world-mental-health-day-2019/

5 grunner til å markere Verdensdagen

Det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Du er med på å skape et mer inkluderende nærmiljø

Et rausere samfunn gir bedre psykisk folkehelse

Du styrker din egen psykiske helse

Registrer markering