Snarveier

Stand Nordbyen 2018

 

Hvorfor markerer dere Verdensdagen? 

 

Det startet med at tre engasjerte privatpersoner fra Larvik, med et stort engasjement for temaet, og som traff hverandre på inspirasjonsseminaret i Tønsberg i 2016. De etablerte Arbeidsgruppen for verdensdagen i Larvik og tok kontakt med VERKET og alle som jobber innen det psykiske helsearbeidet i Larvik kommune. Resultatet ble et samarbeid med VERKET om en årlig markering av Verdensdagen med minikonferanse i Kulturhuset Bølgen i Larvik.  

 

Vi har et stort personlig engasjement rundt temaet psykisk helse. Vi ønsker mer åpenhet, kunnskap og forståelse om temaet, og å normalisere det mer. Psykisk helse er ikke noe som bare gjelder psykiatrien, det er noe som gjelder oss alle.  

 

Det er også bra at det er tydelige føringer sentralt- tema, tips, inspirasjonsseminarer – som inspirerer til å ta initiativ og gjøre noe lokalt. 

 

 

Hva er deres beste tips for å lykkes med et arrangement? 

Tenk stort og se muligheter. Det er også viktig med et tydelig mål for arrangementet, så spør dere selv hvem som er målgruppen og hva dere ønsker folk skal oppleve med arrangementet. Videre vil vi anbefale arrangører å utnytte de ressursene som er i arbeidsgruppen på riktig måte, slik at folk kan bruke talentet og engasjementet sitt. Alle trenger ikke gjøre alt.  

 

Videre er det bra med en tydelig struktur. Lag en skriftlig plan over alle arbeidsoppgaver fram mot, under og etter arrangementet, med tydelig ansvarsfordeling, tidsfrister og beskrivelser. 

 

Vi liker å ha variasjon på foredragsholderne som treffer publikum ulikt. Vi vektlegger at det skal være noe audiovisuelt, noen med humor, en fagperson (forsker, psykolog) og en personlig historie. 

 

Vi har snakket mye om spørsmålet “når lykkes vi?”. Det at noen ikke liker en foredragsholder betyr ikke at den ikke var bra for andre i salen. Vi er like ulike som publikum som de som står på scenen. Det er lett å tenke at man ikke lykkes når publikum kommer med kritikk, men det kan bare være grunnlag for en god samtale rundt hvor forskjellig vi kan oppleve ting.  

 

Sett også av tid til å evaluere ut fra de fire kategoriene: hva skal vi forsterke, fortsette med, endre og slutte med. Evalueringen danner grunnlag for neste års arrangement. 

 

 

Hvordan jobber dere for å nå målgruppene? 

Vi sender invitasjoner til alle brukersteder i Vestfold med reduserte priser, og sender invitasjoner til elever ved videregående skoler. Vi bruker nettverket vårt aktivt, og har oppslag i lokalavisen. Dessuten har vi etablert en facebook-gruppe, PSYKT BRA/Larvik, med info og oppdateringer om hva som skjer. Konferansen livestreames på Larvik kommunes facebookside for å kunne nå ut til alle de som ikke har mulighet til å delta grunnet psykiske helseutfordringer ol.   

 

Vi henger opp bannere, plakater og flyere rundt i byen. Vi har stand på torget og på byens handlesenter med utdeling av materiale 

 

Fortell om de ulike arrangementene dere har hatt. 

Vi har hatt tre ulike minikonferanser i Bølgen Kulturhus. Vi har hatt en blanding av kjente og mindre kjente foredragsholdere innen psykisk helse, kunst, brukererfaringer, film.  

 

Alle minikonferansene har konferansebånd som er sydd av medlemmer på sømgruppa på VERKET. Plakater og trykkmateriell er laget av grafisk gruppe på VERKET.  

 

Scenen er pyntet med møbler fra VERKET kafé for å lage et tablå som assosieres til samtale, det personlige. De to siste årene har en av de ansatte på VERKET spilt taffelmusikk i foajeen når publikum kommer, en fin måte å ta imot publikum på. Vi spør alltid ordfører om å åpne konferansen.   

 

 

Hvordan har mottakelsen vært? 

 

Tredje året ble utsolgt før vi rakk å henge opp plakater, noe som bekrefter at det er stort engasjement rundt tema og at det lønner seg å holde ut og tro på prosjektet. Nå opplever vi at det er store forventninger til at det blir et fjerde år. Programmet år tre var: Startet med Peder Kjøs med foredraget Hvor raus er du?, fortsatte med Bjørg Thorhallsdottir med Fuck perfect!, startet etter pausen med den personlige historien til Bjørn Erik Helgeland sitt foredrag Ingen unnskyldninger for å stå stille i mørket og avsluttet med Eva Sollie og foredraget God selvfølelse gir økt livsmestring. 

 

Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra både bedrifter og organisasjoner som ønsker å bidra med økonomi, og fra publikum som føler det treffer, er nyttig og synes dagen og markeringen er viktig. Noen forteller at de blir kvitt angstproblematikk for en periode etter konferansen, noen forteller at de tør mer i etterkant, at det skaper en større åpenhet.  

 

Første året var det plass til 180 i salen, og den ble utsolgt. Andre året hadde vi 500 plasser, og hadde 260 i salen. I 2018 ble det utsolgt kort tid etter at billettene ble lagt ut. Pågangen var over all forventning. Mange ønsker at tilbudet utvides, at flere får plass. Det er moro at det er blir kamp om billettene når temaet er psykisk helse. Da er vi på riktig vei.  

 

 

Hvordan jobber dere med media/oppmerksomhet? 

Vi henger opp plakater i byen, er aktive på sosiale medier og er tilstede med stands i bybildet. 

Vi tar alltid kontakt med lokalavisa når vi starter opp, når vi har program på plass, og når det nærmer seg. I forkant finner vi en lur innfallsvinkel, og lokalavisa er flinke til å dekke arbeidet. Vi har også vært så heldige at NRK radio Vestfoldsendingen har tatt kontakt når vi har vært i avisa.  

 

 

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering