Snarveier

Verdensdagen for psykisk helse markeres hvert år, med arrangement over hele landet. Et arrangement består av følgende faser – uansett hvor stort eller lite arrangementet skal være.

Følger du disse fasene vil du og alle i arbeidsgruppa få god oversikt, selvtillit, motivasjon og et godt fundament for et vellykket arrangement.

 

Idéutvikling

Idéutviklingsfasen er kanskje den viktigste fasen for et vellykket arrangement. Her skal dere tenke gjennom hva dere ønsker å oppnå med en markering, og hvem som er målgruppen. Idéfasen gir dere retningen dere skal jobbe mot. Her kan dere være kreative, tenk gjerne stort! La ideene få fritt spillerom, før dere lander på den ideen dere mener passer best for dere og deres målgruppe. I denne fasen skal dere tenke mål, målgruppe og mulige idéer.

 • Mål – hva ønsker dere å oppnå?
 • Målgrupper – hvem skal arrangementet vårt være for?
 • Arrangementsidé – hva slags markering(er) passer til målgruppen? Hva får vi til?

 

Planlegging

 

Etablere arbeidsgruppe

Når dere har bestemt dere for hva slags arrangement dere ønsker, er det på tide å avklare roller og oppgaver for å sikre fremdrift og god gjennomføring. Det er lurt å fordele oppgavene riktig med tanke på kompetanse, tidsbruk og eierskap. Dette gjelder spesielt for større arrangementer, men kan være like nyttig å ha ved mindre arrangementer. Markeringen blir morsommere når flere deltar! Forslag til arbeidsgruppe:

 • Arrangementsansvarlig: ansvar for fremdrift og gjennomføring. Vedkommende bør ha erfaring, motivasjon og tid til å jobbe med et arrangement.
 • Økonomiansvarlig: ansvar for økonomi.
 • Fagansvarlig(e): ansvar for faglig innhold – kan bestå av ulike personer med ulike kompetanse utifra type arrangement

 

Kartlegge ressurser

I denne fasen kartlegger dere hva slags ressurser dere trenger for å få arrangementet i boks.

 • Hva trenger/ønsker dere av eksterne bidragsytere, lokaler, teknisk utstyr, frivillige.
 • Hvilke ressurser har dere selv: frivillige, fagpersoner, kantine, gaver.
 • Hvor mye koster dette – og hva har dere selv råd til?
 • Hva er realistisk? Vær mest mulig konkret. Da er det lettere å fordele oppgaver, og sette opp et budsjett.

 

Etablere samarbeid

I denne fasen kartlegger dere hva slags ressurser dere trenger for å få arrangementet i boks. Vær mest mulig konkret. Da er det lettere å fordele oppgaver og sette opp et budsjett.

 • Hvilke ressurser har dere selv: frivillige, fagpersoner, kantine, gaver, egne midler.
 • Hva trenger/ønsker dere av eksterne bidragsytere, lokaler, teknisk utstyr, frivillige.
 • Hvor mye koster dette – og hva har dere selv råd til? Må det koste penger?

Før dere tar kontakt med aktuelle samarbeidspartnere, bør dere tenke på en konkret rolle de skal ha. Da er det enklere å si ja. Sjekk hvem som finnes i nærmiljøet deres og ta kontakt.

 

Økonomi og budsjett

Noen arrangementer koster penger. Sett opp et budsjett på de ulike aktivitetene dere har planlagt. Du kan laste ned budsjettmalen fra vår hjemmeside. Samarbeider dere med forskjellige leverandører kan dere få mye gratis. Vi har gratis materiell som dere kan bestille både til arrangementskomiteen og til å gi bort til publikum. Vi forventer også at man bruker egne ressurser, siden markeringen er et spleiselag!

Trenger dere mer for å dekke utgiftene, kan dere:

 • Ta inngangspenger – beløpet bør holdes lavt for at flest mulig kan delta
 • Selge mat, drikke, lodd med premier
 • Tilskudd fra Verdensdagen, kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen, organisasjoner.

Budsjettmalen er tilgjengelig for nedlastning i boksen øverst til høyre.

 

Søke penger fra Verdensdagen

Dere kan søke penger til deres arrangement fra oss. Vi prøver å støtte de fleste som søker, og da er det viktig å være realistisk på summen dere søker. Vi har tidligere fått 300 søkere på landsbasis.

Søknadsfristen for å søke midler fra Verdensdagen er 1.juni kl. 15. Husk å sette deg godt inn i våre retningslinjer før du søker.

 

Bestille materiell

Når innholdet på arrangementet deres begynner å bli klart, kan dere bestille gratis materiell. Materiellet gjør arrangementet synlig, og er med å spre kunnskap om Verdensdagen og psykisk helse. For at alle skal få, er det er satt en begrensning på enkelte produkter. Les mer om materiell her.

 

Lage en informasjonsplan

En god informasjonsplan beskriver hvordan dere skal nå publikum og få medieoppmerksomhet. Nordmenn er storforbrukere av sosiale medier som Facebook, Twitter, Instagram og blogg. Bruk disse kanalene for å markedsføre arrangementet!

Bruk hashtagene #verdensdagen #psykiskhelse #værraus

Her er noen tips på veien:

 • Hvilke lokale medier skal vi bruke? (Aviser, radio, etc.)?
 • Hvilke sosiale medier skal vi bruke? (Facebook, Twitter, blogg, Instagram, Snapchat)?
 • Hvilke informasjonsprodukter (plakater, brosjyrer, løpesedler) trenger vi?
 • Hvilke lokale internettsider kan vi bruke? Hvilke har vi tilgang til selv?

Mal for pressemelding kan lastes ned her.

 

Hvordan kontakte media

Kjenn saken din og budskapet ditt, skriv det gjerne ned. Tenk ut en vinkling. Hvorfor skal de skrive om arrangementet deres?

 

Gjennomføring

Den store dagen er endelig her! Selv om man har planlagt godt, kan det skje uforutsigbare ting underveis.

Slik kan du sikre deg at du kommer i mål på selve dagen:

 • Ha tydelige roller og fordel oppgavene godt. En person skal ha ansvar for at det tekniske og praktiske fungerer og være kontaktperson.
 • Juster underveis dersom det blir ledig tid eller underskudd av f.eks. frivillige eller mat.
 • Informer publikum om det blir store endringer – folk liker å vite hva som skjer.

 

Evaluering

Når arrangementet er over, bør dere lage en evaluering så snart som mulig. Da kan dere oppsummere hva som var bra, hvilke erfaringer man skal ta med seg videre og om noe må følges opp.

En evaluering fungerer som rapportering, men også for at de involverte skal få ut følelser og tanker om arrangementet. Husk å takke alle for sine bidrag!

 • Har dere mottatt penger fra Verdensdagen, må dere rapportere inn regnskap innen 15. november.

Last ned brosjyren med årets materiell

Last ned seminarhefte

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering