Snarveier

Å jobbe er en stor del av livet. Hvordan vi har det på jobb og hvordan vi har det ellers i livet, går ofte hånd i hånd. Vi bruker en stor del av livene våre på arbeidet vi gjør, og hvordan vi har det på arbeidsplassen er derfor sentralt for vår psykiske helse. I TNS Gallup sin undersøkelse for Helsedirektoratet oppgir hele 96 % at arbeid er viktig for deres psykiske helse. Bare hjem og nær familie ble ansett som viktigere.

Når vi føler mestring i jobben og føler oss verdsatt, trives vi på jobb. En jobb der folk trives har typisk færre sykemeldinger og bedre arbeidsmiljø. Undersøkelsen fra Helsedirektoratet viser at 15 % av sykefraværet i Norge skyldes psykiske lidelser. I perioden 2003 til 2015 har det vært en økning fra 17 til 20 % i andelen sykepengemottakere som har psykisk lidelse som sykemeldingsårsak.

Å jobbe er viktig for den psykiske helse, og å stå utenfor arbeidslivet kan tære på selvfølelsen og selvtilliten. Å bruke jobben aktivt i behandlingsforløpet er også viktig for å komme kjappere tilbake til arbeidslivet.

Ingen jobbhverdag er perfekt, men man må lage seg et godt utgangspunkt for å trives over tid.

Ti råd for et inkluderende arbeidsliv

 • Bry deg. Alle trenger å bli sett og verdsatt.
 • Gi tillit. Alle har noe å gi hvis de slipper til.
 • Ikke aksepter mobbing og utfrysing. Stopp rykter.
 • Vær romslig. Verdsett mangfold og ulikheter.
 • Lytt til andre. Vis interesse for andres arbeid.
 • Verdsett åpenhet. Snakk sammen.
 • Skap trygghet og takhøyde. Feil er noe vi kan lære av.
 • Ta ansvar. God tilrettelegging er et samarbeidsprosjekt.
 • Ta problemer på alvor. Finn løsninger sammen.
 • Psykisk helse angår oss alle. Snakk om det.

Dette gjør oss langtidsfriske

 • Innflytelse på arbeidssituasjonen.
 • Å føle seg sett, hørt og verdsatt.
 • Å oppleve arbeidet som meningsfylt.
 • Trygghet og en viss grad av forutsigbarhet.
 • Sosial støtte.
 • Passe utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Nok tid og riktig kompetanse til å utføre oppgavene.
 • Å være en del av et positivt arbeidsmiljø.

Les mer om arbeid og psykisk helse på NAV sine sider, blant annet «Sees i morgen!»

Lenker:
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/arbeid-og-psykisk-helse

https://helsenorge.no/psykisk-helse/psykisk-helse-og-jobb/arbeidsmiljo-og-psykisk-helse

NHI: Frivillig arbeid gir bedre mental helse

Helsedirektoratet: Arbeid og psykisk helse

NAV: Sykefravær på grunn av psykiske lidelser

Hvordan markere?

Det er mange måter å arrangere på. Skal markeringen være stor eller liten, skal dere ha en intern markering eller ønsker dere å inkludere en ekstern målgruppe?
Her finner dere mange gode ideer til alle type markeringer.

Materiell til deres markering

Alle som registrere en markering i vår kalender vil kunne bestille materiell fra vår webshop fom 02.august, samt laste ned materiell. Se alt materiellet her

Dere har også mulighet til å benytte dere av vår materiellpakke der vi har satt sammen materiell som passer godt for de fleste type markeringer.

 

5 grunner til å markere Verdensdagen

Det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Du er med på å skape et mer inkluderende nærmiljø

Et rausere samfunn gir bedre psykisk folkehelse

Du styrker din egen psykiske helse

Registrer markering