fbpx

Snarveier

Bipolarforeningen er vinneren av årets Kreativitetspris. Vi gratulerer!

Facebook banner til webinaret. Foto: Bipolarforeningen.

Vinner av Kreativitetsprisen 2020  

Bipolarforeningen er vinneren av Kreativitetspris 2020. Vi gratulerer!  

Bipolarforeningen Norge er en frivillig medlemsorganisasjon av og for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende. I Norge er det om lag 160 000 mennesker med bipolar lidelse, og Bipolarforeningen Norge er den eneste organisasjonen som jobber spesielt for deres interesser. 

— For oss er dette en anerkjennelse av at arbeidet vårt med bipolar lidelse er viktig og blir sett. Samtidig vet vi at det er mange dyktige arrangører der ute som markerer Verdensdagen på veldig fine måter. Det er litt ekstra gøy å vinne når man vet at det er sterk konkurranse. Denne prisen motiverer oss til å skape gode arrangementer også i fremtiden, sier Liv Aarberg, kommunikasjonsansvarlig i Bipolarforeningen.  

Kunnskap og åpenhet  

Idéen til webinaret oppsto under et strategimøte hvor foreningen la planer for høstens aktiviteter.  

I en usikker koronahverdag var det viktig å planlegge en nasjonal aktivitet som man visste ville kunne finne sted, uavhengig av smittevernregler og -restriksjoner. Bipolarforeningen hadde ikke arrangert et webinar tidligere, men antok at det hadde potensiale til å nå ut til mange.  

— Vi drodlet litt på temaet “Spør mer”, og kom frem til at det er et tema som inviterer til interaksjon. Vi har en stor gruppe erfaringseksperter i Bipolarforeningen, og tenkte dette var en gyllen anledning til å la folk stille de spørsmål de måtte sitte med direkte til dem. Vi valgte å spisse temaet til “Spør mer om bipolar lidelse” – en oppfordring som ble tatt godt imot, forteller Nina Antonov, daglig leder i Bipolarforeningen.  

Juryen trakk spesifikt frem vinnerens evne til å tolke årets tema “Spør mer” på en svært god måte.  

— Verdensdagen for psykisk helse har som mål å spre informasjon og åpenhet om psykisk helse, og årets vinner bidro via sin markering til økt kunnskap om bipolar lidelse, sier Elisabeth Maria Berli, kampanjemedarbeider i Verdensdagen for psykisk helse.  

Antonov påpeker at det er bemerkelsesverdig mange som føler seg alene med diagnosen, og at det finnes mye stigma og feilinformasjon om bipolar lidelse.  

«Verdensdagen er en fin mulighet til å få ut budskapet om at psykisk helse er like viktig som fysisk helse.» – Liv Aarberg  

Over 1000 påmeldte  

Mottakelsen av webinaret blir av vinneren beskrevet som helt overveldende, og de to ansatte i fulltid brukte nesten all sin tid på innhold og gjennomførelse av webinaret.   

—  Vi hadde derfor lite tid å bruke til markedsføring. Likevel fikk vi over 1000 påmeldte og ca. 400 deltakere jevnt over  webinaret. Samtidig som vi fikk tilbakemeldinger på at flere satt og så på webinaret sammen bak samme skjerm. Det var ny rekord for antall deltakere i Bipolarforeningenpåpeker Aarberg.  

Stor interesse og engasjement  

Underveis i webinaret ble det mottatt over 100 spørsmål til ekspertpanelet. Med en tidsramme på 1,5 time ble det flere spørsmål enn hva ekspertene rakk å svare på i løpet av webinaret. Derfor ble det opprettet en egen nettsak i ettertid med spørsmål og svar om bipolar lidelse.  

— I tillegg til å gi rom for å stille spørsmål, ønsket vi også at deltakerne skulle sitte igjen med noen konkrete verktøy etter webinaret. Derfor innledet vi kvelden både med et innlegg om mestringsstrategier, holdt av fylkeskontakt i Trøndelag, Lene Torgersen, samt en egen fagpresentasjon om bipolar lidelse av Trine Vik Lagerberg i Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT), sier Antonov.  

— Webinaret er et godt eksempel på hvordan Verdensdagens temaer har en verdi generelt i befolkningen og for ulike interessegrupper. Det er viktig for oss, sier Henriette Johansen, kampanjekoordinator i Verdensdagen. 

Du kan se hele programmet fra webinaret her : https://www.facebook.com/events/631665860865122

Om Kreativitetsprisen  

Kreativitetsprisen er en hederspris som deles ut årlig av Verdensdagen for psykisk helse. Prisen går til en arrangør eller en markering som når mange på en kreativ måte. Vinneren har gjennom sin markering jobbet med å få oppmerksomhet rundt psykisk helse.  

5 grunner til å markere Verdensdagen

Det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Du er med på å skape et mer inkluderende nærmiljø

Et rausere samfunn gir bedre psykisk folkehelse

Du styrker din egen psykiske helse

Registrer markering