fbpx

Snarveier

Livet under og etter en pandemi – følg opp

For 19. år på rad leder vi i Mental Helse arbeidet med Verdensdagen i Norge. Et oppdrag vi har fått fra Helsedirektoratet. Verdensdagen for psykisk helse skal øke kunnskap og åpenhet om psykisk helse og fremme gode levevaner. Målet er at det skal bli like lett å snakke om vår psykiske helse som vår fysiske. Vi har alle en psykisk helse, og det må det bli lettere å snakke om. 

I år er det et spesielt år. Derfor er temaet; «Livet under og etter en pandemi – følg opp» helt på sin plass. 

Landsleder i Mental Helse Jill Arild
Landsleder i Mental Helse Jill Arild

Flere opplever hverdagen som psykisk belastende

Mennesker som allerede sliter med psykisk helse har blitt dårligere under pandemien. Hver tredje nordmann synes hverdagen er psykisk belastende på grunn av endringene som har fulgt med covid-19-utbruddet, viser en undersøkelse som er gjort av Opinion på vegne av Norsk koronamonitor. Undersøkelsen viser også at én av fem under 30 år har det dårlig. 

VG skrev om at flere barn og unge sliter psykisk, og at både sykehus og barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) opplever en pågang som de aldri har opplevd før. 

Generelt har befolkningens psykiske helse blitt forverret med mer angst, depresjon, ensomhet og isolasjon. Mental Helse Hjelpetelefonen kan rapportere om et økende antall som sliter med selvmordstanker. 

Da må vi snakke om psykisk helse, og vi må satse på psykisk helse. Vi har alle et ansvar for at vi skal klare dette samme. 

Mangfold av markeringer

Hvert år markerer tusenvis av mennesker Verdensdagen over hele landet, med små og store arrangementer. Det var imponerende at over 2000 arrangementer ble gjennomført i fjor, på tross av strenge smittevernstiltak, og på tross av pandemiens grep om alles hverdag. Mental Helses lokallag deltar hvert år og bidro til mange markeringer i fjor, det samme gjorde et stort mangfold av bedrifter, skoler og kommuner over hele landet deltok.

Verdensdagen for psykisk helse 2021 skal favne bredt. Vi vil at flest mulig skal være med, og at de føler seg «hjemme» med temaet. 

Vi gleder oss til 10. oktober hvor vi skal dele ut Åpenhetsprisen, og hvor Mental Helse skal bidra til mange flotte arrangementer rundt omkring i hele landet. 

Kampanjebilde. Levert av Molte.
Kampanjebilde 2021. Levert av Molte.

5 grunner til å markere Verdensdagen

Det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Du er med på å skape et mer inkluderende nærmiljø

Et rausere samfunn gir bedre psykisk folkehelse

Du styrker din egen psykiske helse

Registrer markering