Snarveier

Årets kampanjeperiode er over og vi fikk i år igjen rekordmange markeringer rundt om i Norge. Totalt er det registrert 2323 markeringer med god spredning på skoler, bedrifter, offentlige og organisasjoner.

Vi er nå i gang med arbeidet rundt neste års tema og vi ønsker å høre hva ulike organisasjoner, miljøer og arrangører mener er viktig for deres målgruppe(r). Vi håper dere har lyst til å bidra ved å gi deres innspill på følgende spørsmål:

  • Hva er du/din organisasjon opptatt av når det gjelder psykisk helse arbeidet?
  • Hvilke(n) målgruppe(r) tenker du/din organisasjon bør prioriteres i samfunnet/din egen organisasjon?

Bakgrunn for valg av tema for Verdensdagen for psykisk helse.

Verdensdagen for psykisk helse er en Folkehelsekampanje med mål om økt åpenhet og kunnskap om psykisk helse. Målet er at det skal bli mindre tabu og lettere å prate om psykisk helse. Kunnskap legger til rette for et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø.

Teamet er en oppfordring til hva enkelt mennesker og grupper kan gjøre for å bedre egen og andres psykiske helse. Temaet skal være gjenkjennbart, det skal kunne passe ulike brukergrupper som ønsker å benytte Verdensdagen for psykisk helse til å tale sin sak. Temaet for 2021 blir det siste under paraplyen «Oppmerksomhet og tilstedeværelse».

Gjennom årets tema Spør mer! Har vi oppfordret til å være oppmerksom og vise interesse ved å spørre mer. Alle har behov for å bli sett. Det å bli sett gir en følelse av å høre til og tilhørighet er grunnleggende for god psykisk helse. Og ved å spørre mer kan vi oppdage om noen sliter og trenger hjelp.

Send oss en e-post merket med «Innspill Tema 2021» til info@verdensdagen.no innen 13.november.

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering