Snarveier

Fysiske og digitale markeringer

Verdensdagen for psykisk helse 2020 med temaet «Spør mer» gikk over all forventning, takket være alle dere som var med og markerte! 2215 markeringer ble avholdt over hele landet, fysisk eller digitalt grunnet smittevernstiltak.

I år har vi vært nødt til å holde fysisk avstand til hverandre, noe mange arrangører har påpekt gjorde Verdensdagen ekstra viktig. Vi er svært glade for deres tilbakemeldinger og takker dere alle for en strålende innsats. Selv om verdensdagperioden for i år nå er over, er psykisk helse et tema det er viktig å jobbe med hele året.

Foto: Fagerlia videregående skole
Foto: Fagerlia videregående skole

Mangfold

Siden 2020 er et annerledes år foregikk mange markeringer digitalt, noe som gjorde det mulig for flere å involvere seg. Vi er imponert over deres engasjement og kreativitet til å gjennomføre årets markeringer, til tross for strenge smitteverntiltak. Det er flott at flere bedrifter velger å markere Verdensdagen, spesielt i et år preget av hjemmekontor og permitteringer. Nytt i år var at vi tilbydde gratis vimpler til alle landes kommuner, og totalt mottok 90 kommuner vimpler som ble flagget den 10.oktober.

Lokallag i Mental Helse, bedrifter i offentlig og privat sektor, skoler, barnehager, kirker, sykehus, organisasjoner og frivillige folkeaksjonister for å nevne et par eksempler, har stått på for å markere Verdensdagen. Dette viser mangfoldet av arrangører, at alle kan markere Verdensdagen og at psykisk helse gjelder oss alle. Tusen takk for at dere alle bidrar til økt kunnskap og åpenhet om psykisk helse. Det er dere som gjør den viktige jobben!

Mental Helse Kirkenes og Psykisk Helsetjeneste
Foto: Mental Helse Kirkenes og Psykisk Helsetjeneste

Noen høydepunkter fra i år:

  • Totalt 2215 markeringer – hvorav 1012 skoler, 207 bedrifter, 590 offentlige og 325 organisasjoner.
  • 52 frivillige folkeaksjonister.
  • Mange markeringer foregikk digitalt og i sosiale medier.
  • Offisiell markering med artister og gjester: 66 000 personer var innom live-sendingen på Facebook.
  • Minst 90 friluftsaktiviteter – mange i samarbeid med Norsk Friluftsliv.
  • Webinar om hjemmekontor og psykisk helse – i samarbeid med IA Vestland og Bergen Næringsråd.
  • Sametinget og Vålandstårnet lyste grønt den 10.oktober.
  • Totalt 90 kommuner flagget i forbindelse med Verdensdagen.

Vi er nå i gang med å planlegge neste års markering, og vi gleder oss allerede til 10.oktober 2021. Vi håper du vil være med til neste år!

Fontenehuset Harstad
Foto: Fontenehuset Harstad

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering