Snarveier

Hva er Folkeaksjonen for psykisk helse?

Denne våren søkte vi etter frivillige som hadde lyst til å engasjere seg på Verdensdagen for psykisk helse ved å fremme budskapet lokalt, enten fysisk eller via sosiale medier gjennom en felles Folkeaksjon den 10.oktober. Dette gjorde vi da vi forsto at årets markeringer ville bli preget av fysisk avstand og sosiale begrensninger, tilknyttet COVID-19.

Over 50 frivillige

Korpset av frivillige ambassadører som skal bidra i Folkeaksjonen, er nå på over 50 personer. Vi er glade for at det er et stort engasjement av personer som ønsker å bidra. Vi er spente på hvordan de skal til å spre åpenhet og kunnskap om psykisk helse, i en litt annerledes tid hvor man ikke kan samle større grupper grunnet smittevern.

Markerer Verdensdagen lokalt

Noen av de frivillige har gitt beskjed at de planlegger en markering på sin arbeidsplass, eller skole. I tillegg er det flere som vil bidra ved å spre informasjon om årets tema «Spør mer» i sosiale medier, eller legge informasjonsmateriell i postkasser i nabolaget. Kreativiteten er stor, og vi syns det er flott at ambassadørene skal markere Verdensdagen lokalt der de er i landet.

Vi takker alle som har meldt seg på som frivillig, og ønsker dere masse lykke til den 10.oktober!

Sammen fargelegger vi Norge grønt!

Hjelpetelefonen
Ansatte i Hjelpetelefonen med ambassadør refleksvester. Foto: Hjelpetelefonen.

 

 

 

 

 

 

 

 

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering