Snarveier

Psykisk og fysisk helse

Fysisk og psykisk helse er gjensidig avhengige, og påvirker hverandre. Den psykiske helsen kan trenes på lik linje som den fysiske.

Fysisk aktivitet fremmer helse, bedrer humøret, gir energi, og reduserer stress. Fysisk aktivitet kan forebygge enkelte psykiske plager og kan i mange tilfeller brukes i behandling sammen med andre behandlingsmetoder.

I tillegg vil det kunne åpne opp for arenaer der vi kan knytte bånd, skaper relasjoner og fellesskap, og det er godt for den psykiske helsen. Sammen med dytt.no inviterer vi alle bedrifter og organisasjoner i Norge til å bli med på en virtuell vandring med mål å styrke den psykiske helsen.

 

Opptur-sterk kropp og sterkt sinn

Målet med kampanjen er å bli mer aktiv gjennom å samle skritt og gjennom det virtuelt bestige 6 kjente fjelltopper i Norge som et lag. For å nå toppen kan du registrere fysisk aktivitet, men også en rekke aktiviteter utviklet av Verdensdagen for psykisk helse som er godt for egen og andres psykiske helse.

Oppgavene er knyttet til et nytt tema hver uke som styrker din egen og andres  psykiske helse. Sammen blir det lettere å nå målene, og derfor er dette en lagkampanje. Fellesskap og tilhørighet er viktig for arbeidsmiljøet og den individuelle psykiske helsen. Kampanjen går over 30 dager og det er enkelt å delta.

Les mer om kampanjen her.

 

 

 

 

 

 

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering