Snarveier

Denne våren ble ikke slik vi så for oss. Koronasituasjonen har snudd hverdagen på hodet, og har ført med seg nye regler for hvordan vi kan omgås hverandre. For mange fører stenging av skoler, arrangementer, tilbud, bibliotek og andre møteplasser til at de føler seg enda mer ensomme og isolert.

«Når vi vet at frivillig innsats kan forebygge ensomhet, skape gode nettverk og gjør folk mer aktive, så har vi en oppfordring til alle som enten selv er frivillige eller som jobber med frivillige: Spør mer!»

«Alle har behov for å bli sett. Det å bli sett gir en følelse av å høre til og være viktig», skriver verdensdagen for psykisk helse på sine nettsider om årets tema «Spør mer». De siste ukene har vi sett et enormt engasjement i befolkningen, men det er ikke alle som vet hvor de kan melde seg. Vår oppfordring til frivillige organisasjoner er å spørre folk om de vil være med.

Forskning viser at den viktigste grunnen til at folk melder seg som frivillig er at noen spør dem. Samtidig viste Frivillighetsbarometeret for 2019 at sannsynligheten for å bli spurt om å være frivillig er fem ganger større for de som har vært frivillige tidligere, enn for de som ikke har det. Det er altså en mye større sjanse for å bli spurt hvis man allerede er aktiv. Dette kan være positivt for de som allerede er med, men det kan også føre til at terskelen for å delta blir høyere for nye frivillige.

Høsten 2020 markeres Verdensdagen for psykisk helse over hele landet. Hvordan dagen blir markert vet vi ikke enda, men uansett om den markeres fysisk eller digitalt, så vil vi oppfordre organisasjoner over hele landet til å inkludere flere i markeringen av dagen 10. oktober. Dere trenger kanskje hoder, hjerter og hender som har lyst til å gjøre en innsats for en viktig sak, og som vil være med å markere dagen enten ved å stå på stand og dele ut informasjon, gjøre noe praktisk på markeringen eller bidra til forberedelser? Dersom markeringen blir digital trenger dere kanskje noen til å markedsføre arrangementet, skrive pressesaker og lage innhold? Kanskje har nye frivillige gode ideer til hvordan arrangementene kan gjennomføres i år? Det er bare fantasien som setter grenser!

«Mange sitter hjemme og tenker at de vil bidra, men de vet ikke hvordan.»

Det er ofte lett å tenke at vi har nok frivillige i organisasjonen og ikke trenger flere, men i stedet for å spørre oss selv om hvem vi trenger så kan vi heller spørre: hvem trenger oss? Vi vet for eksempel at innvandrerbefolkningen gjør mye frivillig innsats, men fordi de ikke kjenner til så mange organisasjoner blir de sjeldnere spurt om de vil være med. Vi vet at ungdom kan mye og kan gjøre viktig innsats for organisasjoner om vi spør dem og viser dem tillit.

I anledning årets tema «Spør mer» har vi samlet tre råd for rekruttering av frivillige:
• Lag et oppdrag på Frivillig.no hvor du søker nye frivillige til ulike oppgaver, og del dette i anledning markering av dagen.
• Tenk på hvem du når i de ulike kanalene, når du skal rekruttere nye frivillige.
• Spør de frivillige om hvilken kompetanse de har med seg og hva de ønsker å bidra med hos dere fremover.

Ved å aktivt gå ut, spørre og rekruttere nye frivillige gir vi enda flere muligheten til å være en ressurs i samfunnet.


Verdensdagen for psykisk helse trenger frivillige til folkeaksjonen for psykisk helse. Les mer her. 

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering