Snarveier

Voksne for Barn har i år som tidligere laget undervisningsopplegg for arrangører i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Årets tema er «Spør mer».

Undervisningsopplegget har vært svært populært, og mange skoler bruker det som del av sin markering. Det er tilpasset en skoletime, og kan benyttes alene eller som en del av andre aktiviteter for å bidra til økt kunnskap om psykisk helse.

– Psykisk helse er viktigere enn noen gang. Vi er alle berørt av koronapandemien. Vi håper at mange prioriterer å snakke om hvordan våre barn og unge har det, sier Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn.

Det er laget fire ulike opplegg for barnehage, barneskole 1.–4. trinn, barneskole 5.–7. trinn og ungdomsskole/videregående skole. Alt er kvalitetssikret av personer som jobber i skole- og barnehagesektoren.

Det er fjerde gang Voksne for Barn har utviklet et slikt undervisningsopplegg for barnehager og skoler som ønsker å markere Verdensdagen.

– Vi setter stor pris på vårt samarbeid med Voksne for Barn. Mange som jobber i skolen ønsker å markere Verdensdagen, men har kanskje ikke tid til å lage et opplegg selv. Da anbefaler vi å ta en titt på dette, sier kampanjeleder for Verdensdagen, Le Hang Duong.

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering