Snarveier

Vi åpner for bestilling av gratis materiell 1. august til din markering av Verdensdagen. Du kan velge ulike pakker etter behov.

Hvordan?

Du må først registrere deg i vår kalender. Det er viktig for oss. Den bruker vi til å vise hvor mange som deltar i kampanjen. Når du har gjort det, vil du få en epost med link til webshop (ettersendes dersom du registrerer før 3. august). Dersom du ikke mottar en bekreftelses epost betyr det at du enten har skrevet feil epost eller ikke lyktes med registreringen.

Dersom du ikke vet eksakt dato eller hva du skal gjøre kan du likevel registrere deg og si litt om hva du planlegger og en tentativ dato.

Vi har telefonsupport fra 3. august.  

Lykke til!

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering