Snarveier

Årets kampanje «Spør mer», oppmuntrer og oppfordrer til å tørre å spørre.

Spør mer handler om å stille seg selv spørsmål; undre og få innsikt, og det handler om å bry seg om andre.

Jeg øver meg, og minner meg selv stadig på dette. Jeg jobber, som mange andre, med mennesker, og derfor er et kontinuerlig mål å bli bedre på å samtale, og ikke minst å lytte. Jeg øver meg.

Jeg har sett og opplevd at gode relasjoner og tillitt utvikler seg når jeg er oppriktig interessert i den andre personen. Dette har sikkert du også opplevd, og erfart at dette krever både tilstedeværelse, mot og tålmodighet.

Det er faktisk mye jeg kan lure på. Det kan for eksempel være å finne ut om deres interesser, ambisjoner, synspunkter og bekymringer. Hva bruker de dagene sine på?

Hva kreves for å gjøre dagen deres god? Hva skal til for at du er fornøyd på jobben? Har de familie? Hva inspirerer og motiverer dem til å stå opp hver dag?

Å stille spørsmål viser at du er interessert. Enten du spør om en kollegas planer for helgen eller spør om familien deres, viser dette at du er nysgjerrig på hva som er viktig for dem, og oppfordrer dem til å dele det som er viktig for dem med deg.

Jeg synes jeg opplever at folk mer enn gjerne deler slike svar, og desto mer jeg vet om andre mennesker, jo lettere er det å bygge gode relasjoner og finne en felles plattform vi kan være på sammen på – og samtale ut ifra.

Når jeg interesserer meg for andre, gjør det ikke bare noe med min egen selvfølelse, men også gjør det noe med selvtilliten deres. Det blir vel slik at vi begge føler oss viktige og verdsatte. Jeg tenker av vi ikke skal være så tilbakeholdne, men heller være rause med komplimenter og oppmuntring. Støtte og oppmuntring trenger alle og et kompliment kan gjøre en forskjell!

Øyekontakt kan være vanskelig, men er viktig. Jeg har i en periode nå hatt nettkurs, der merker jeg at noe viktig forsvinner, blikkontakt, desto viktigere har det blitt å bruke navn. Alle synes det er hyggelig at noen bruker navnet ditt, det gir en bekreftelse.

Aktiv lytting er en kunst, da lytter man både etter hva som blir sagt, og det som ikke blir sagt. Her spiller sanser en viktig rolle, og flere sanser forsvinner også ved nettmøter. Vi sitter kun igjen med to av sansene ved nettmøter. Se og høre.

Når vi bekrefter og anerkjenner noen, lar vi dem vite at vi verdsetter dem, og synes de er viktige.

Å ta hensyn til en annen person, selv om det bare er et øyeblikk, bidrar til deres følelse av egenverd.

Vis noen at du bryr deg, ikke vær redd for å spørre. Jeg øver meg, vil du?


Om skribenten:

Kirsten Muhle er ambassadør for Verdensdagen (siden 2011). I sitt virke som litteraturformidler skaper hun menneskemøter som tar utgangspunkt i litteratur. Hun kurser blant annet i leseledermetoden Shared Reading som bruker litteratur som en dør inn til meningsfulle samtaler. www.Kirstenmuhle.no

Kirsten Muhle. Foto: Anette Asbjørnrød
Ambassadør for Verdensdagen, Kirsten Muhle. Foto: Anette Asbjørnrød

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering