Snarveier

Uker med hjemmekontor, hjemmeskole, minst en meters avstand, tometers avstand. Vi har hørt om ekstroverte som trygler om å skru på kameraet på Teams-møtene og introverte som «endelig» får sin tid. Jeg sa selv høyt og tydelig at dette skal gå helt greit, for jeg trives så godt hjemme og i mitt eget selskap. Det var i uke 1 og uke 2, før jeg fikk kjenne på kroppen hva sosialdistanse virkelig betyr.

Ulike behov

Det stemmer nok at vi har ulike forutsetninger for å leve isolert og med distanse til venner, familie, kollegaer og medborgere. At vi generelt har ulikt behov for omgang med andre mennesker, men at sosiale relasjoner er viktig for alles psykiske helse er det ingen tvil om.

Å høre til

Relasjoner gjør at vi føler oss sett, og skaper et fellesskap og tilhørighet. Tilhørighet er et grunnleggende behov hos oss mennesker. Fra vi er veldig små søker vi tilhørighet hos de som ser våre psykologiske behov, som trøster oss når vi gråter, som hører på oss når vi er sinte, som tilbyr et fang, en trygg havn.

Etter hvert blir venner et sted vi finner felleskap og tilhørighet. Gjennom relasjonene skapes et felleskap, et fellesskap der vi kan dele tanker og følelser med hverandre. Vi vet at vi har noen som bryr seg om oss, som vi kan snu oss til dersom livet skulle bli tungt, noen vi kjenner som kjenner oss.

Nære vennskap i tenårene settes i sammenheng med blant annet mindre angst og depresjon som voksen.

Når vi blir eldre og kommer ut i arbeidslivet tar ofte jobb over som en viktig plattform for følelsen av å bli sett og å tilhøre et fellesskap. Jeg er ikke alene om å heie på kaffepausen og småpraten. Arbeidsgivere som skjønner at det å legge til rette for gode relasjoner mellom ansatte, og mellom ledelsen og ansatte, får motiverte medarbeidere som villig deler informasjon med hverandre og som søker informasjon hos hverandre, som ikke er redd for å spørre om hjelp. De får trygge og motiverte arbeidstakere som igjen kommer til å vises på bedriftens resultater.

Foto: Stormberg

Mer ensomhet av isolasjon

Mange opplever nå en følelse av ensomhet som de kanskje ikke har følt før, eller en forsterket form av ensomhet og isolasjon. Styrken av relasjonene er under press, det å se hverandre gjennom kamera gir ikke samme følelsen og nærheten som i fysiske møter. I tillegg går vi glipp av mange store og små tilfeldige møter som også bidrar til at vi føler oss sett og hører til, møte med andre foreldre når vi henter i barnehagen, gjengen av pensjonister som alltid møtes på kafeen på senteret, folka på treningssenteret, for mange et tillegg til andre relasjoner, for andre de eneste møtepunktene i hverdagen, de eneste relasjonene som gjør at de føler seg sett og hører til.

Mental Helse sin hjelpetelefon kan fortelle at de opplever skremmende mye selvmordstanker, selvskading, spiseforstyrrelser, ensomhet og opplevelse av utenforskap blant skolelever og studenter blant brukerne av Hjelpetelefonen sine tjenester i disse tider.
Barn ned i 9-10 års alder tar kontakt med bekymringer knyttet til at skolene er stengt og at de er mer hjemme med foreldre, at de ikke får truffet venner og mange forteller at de opplever seg isolert.

Spør mer!

Når vi nå ufrivillig har mistet alle disse små og store møtepunktene i hverdagen, møtepunktene som gjør at vi føler at vi hører til,kjenner mange av oss på et savn, en uro og økende grad av ensomhet.
Et av Verdensdagen for psykisk helse sine mål er å bidra med kunnskap om hvordan hver og en av oss kan bygge egen og andres psykiske helse. I år har vi valgt oppfordringen Spør mer!
Ved å spørre viser vi interesse og nysgjerrighet for de rundt oss, vi blir kjent med venner, kollegaer, foreldre i klassen – det skapes relasjoner og tilhørighet. Vi skaper samfunn, store og små, som tar vare på oss som bor her, vi hører til og vet at noen ser oss og kan plukke oss opp om vi faller, eller til og med fange oss opp på veien ned. Vi blir et fellesskap, som er inkluderende og trygt.

Kan dette være endringen så mange snakker om at denne krisen skal gi oss?
At vi løfter blikket og ser alle rundt oss, at vi bryr oss mer, at vi inkluderer og skaper fellesskap som favner og fanger opp alle, ved at vi:

SPØR MER!

Om skribenten

Henriette Johansen er Kampanjekoordinator i Verdensdagen for psykisk helse

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering