Snarveier

Røde dager forsterker alle følelser, sies det. Altså dersom du har det bra så får du ekstra bra, og har du det ikke så bra så blir det litt verre. Påsken 2020 skulle vise seg å gjøre om litt på den påstanden, og de aller fleste av oss opplevde å få hverdagen snudd litt på hodet. Korona kom å «tok oss», og vi ble alle oppfordret til felles dugnad for å bekjempe pandemien.

Travel påske – på hjelpelinjen

Hjelpetelefonens dialogtilbud har hatt en travel påske og har vært oppbemannet på alle tjenester – telefon, veiledningsmeldinger og chat. Foreldresupport har også hatt en stor pågang av henvendelser. Den største fellesnevneren har vært korona, og alt den har medført av utfordringer. Generell frykt for viruset, stengte eller svært begrensede hjelpetilbud, økt grad av isolasjon og utfordrende hjemmesituasjoner i forbindelse med stengte barnehager og skoler, kombinert med de voksnes pålagte hjemmekontor. I tillegg er det mange studenter som er engstelige for eksamener og vitnemål i avgangsåret.

Det å skape en trygghet i disse utfordrende tider er ikke lett, men Hjelpetelefonen har forsøkt etter beste evne å gi støtte, trøst og hjelp til alle som kontakter oss. Noen trenger bare en stemme, noen trenger å sortere tanker og noen vil vite om, og hvor, det er hjelp å få. Vi har også oppfordret til å kontakte legevakt, fastleger eller andre offentlige etater dersom vi mener det har vært fornuftig. Det er mange som har vegret seg for å kontakte lege, da det har vært en oppfatning av at man ikke kunne gjøre det på grunn av pandemien.

«Noen trenger bare en stemme»

Det har også vært barn som er i sårbare situasjoner, og som opplever at det å ikke kunne være i barnehage eller skole blir vanskelig. For mange er nettopp barnehage og skole deres eneste trygge arena, og når dette stenges skapes det en utrygg og uforutsigbar hverdag i hjemmet. Særlig Foreldresupport har merket dette, og har ved flere anledninger grepet inn og kontaktet ulike instanser.

Litt bedre hverdag

I selve påskeuken var det nær 4000 henvendelser på telefonen og 800 på veiledningsmeldinger og chat. Et betydelig antall, men vi opplever at veldig mange av disse har fått en litt bedre hverdag, litt trøst, støtte og hjelp. Veldig mange gir også uttrykk for det, både i tekst og ord. Det viser oss at Hjelpetelefonen med alle sine dialogtilbud gjør en stor forskjell for sine brukere – hver eneste dag.

Artikkelen er skrevet av Vidar Torbjørnsen, veileder i Hjelpetelefonen.

Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt.

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering