Snarveier

Flere dør av selvmord enn i krig og av mord til sammen, og størst selvmordsrate finner du i land med lavere inntekt blant befolkningen, ifølge World Federation of Mental Health. Psykisk helse er en av de største utfordringene verden står ovenfor både med tanke på økonomiske kostnader, tapt liv og antall personer som rammes. Derfor ønsker organisasjonen å oppfordre politikere, organisasjoner og enkeltpersoner til å jobbe for at alle kan få psykisk hjelp – uansett sosioøkonomisk status eller demografisk tilhørighet.

Det er bakgrunnen for at organisasjonen lanserer det følgende som tema for 2020: Mental Health for all. Greater investment – greater access. Everyone. Everywhere.

Les mer om temaet her:

https://wfmh.global/world-mental-health-day-2020/

Om World Mental Health Day:

Verdensdagen for psykisk helse ble først markert 10. oktober 1992, etter initiativ fra WFMH.

Dagen skal fremme oppmerksomhet rundt psykisk helse og kunnskap om psykiske diagnoser. Mange nasjonale organisasjoner innen mental helse deltar på markeringen med lokale tilpasninger.

I Norge er det organisasjonen Mental Helse som drifter kampanjen med tilskudd fra Helsedirektoratet. Kampanjen i Norge har et mål om å fremme psykisk helse som en del av folkehelsearbeidet. I Norge er det lokale arrangører som står bak de fleste markeringene. Nettopp for at alle skal kunne være med og markere lokalt, og fordi fokuset til den norske kampanjen er på folkehelse, har vi i Norge valgt å ha egne kampanje tema som lanseres i januar.

Erfaringen fra tidligere år, er at det er fullt mulig å jobbe med begge tema rundt 10. oktober. De fleste markeringene i Norge bruker det norske kampanjetemaet.

Knopper på tre

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering