Snarveier

Nettverket for Verdensdagen for psykisk helse i Grimstad er årets vinner. Over 20 aktører har samarbeidet for å videreføre en lang tradisjon. Grimstad vant også prisen i 2015, og er den første arrangøren som vinner to ganger.

Alt fra barnehager til ungdoms- og studentorganisasjoner engasjerte seg i Grimstad. Foto: Hokus Pokus Barnehage/Ingeniører uten grenser UiA/ Rasteplassen Grimstad/ Mental Helse Grimstad.

Lise Ann Tveiten fra LPP Grimstad og omegn har jobbet med Verdensdagen i flere år, og var med da de vant prisen for første gang i 2015. Den gangen nådde de ut til rundt hundre personer. Samarbeidet med Grimstad frivilligsentral begynte først to år etter, i 2017. 

– I 2017 klarte vi å mobilisere mange flere. Vi hadde da ni små og store arrangementer, hvor vi antar at vi nådde ut til omtrent 400 deltagere, forteller hun. De begynte også å samarbeide med Rasteplassen, Angstringen og Jobbsentralen dette året, for å nevne noen. 

Arbeidet i 2019 begynte da pådriver Natalia Hepnerova fra Grimstad Frivilligsentral kartla alle tidligere og mulige samarbeidspartnere allerede i mars. 

– Jeg fortalt om Verdensdagen for psykisk helse og forebygging av ensomhet og depresjoner på hvert eneste møte jeg hadde med frivillige, organisasjoner og næringsliv, forteller Hepnerova. 

Ved å jobbe med frivillige møter hun mange som har dårlig samvittighet for at de sliter på tross av å bo i «verdens rikeste land», og at hun ble inspirert av temaet «Gi Tid».  

– Fra mitt perspektiv var det ønskelig å skape flere møtesteder, hvor folk bare kan slappe av, treffe ukjente og ha en positiv opplevelse. Dette er mye som frivilligheten kan spille på. 


Foto: Anna Torp Kvasfjord

Setter inkludering i spissen

Resultatet ble en ukelang markering med tilbud for store og små. Blant annet ble det arrangert gratis kinovisning, gratis frokost for studenter, ulike foredrag og quiz, i tillegg til rabatterte priser på spisesteder. 

– På Frivilligsentralen jobber vi med prinsippet at alle er inkludert, sier hun.  

– Vi ønsker å skape aktiviteter for alle målgruppene og er åpne for samarbeid med alle. Derfor var det viktig for meg å finne minst én samarbeidspartner for hver målgruppe. 

Hun forteller at de har vært opptatt av å ha samarbeidspartnere som forstår viktigheten av god mental helse, kjenner sine målgrupper og kan jobbe selvstendig, i tillegg til å bruke riktige kanaler for å nå bredt ut. 

– Ungdom er på Instagram og Snapchat, barn forstår temaet gjennom aktiviteter, foreldre er på Facebook, og eldre leser mye avisa. Det er også viktig å involvere kommunen og politikere. 

Fra mitt perspektiv var det ønskelig å skape flere møtesteder, hvor folk bare kan slappe av, treffe ukjente og ha en positiv opplevelse.
– Natalia Hepnerova

Uten økonomisk støtte

Grimstad Frivilligsentral fikk ikke økonomisk støtte fra Verdensdagen, men har ikke støtt på noen større utfordringer på tross av mange arrangementer i ulik størrelse. 

– Annonser i avisa koster mye. Derfor valgte vi dette bort. Vi fikk promopakker fra Verdensdagen, og det hjalp mye, sier Hepnerova.  

– Jeg ville anbefale å inkludere flest mulig. Det er tidkrevende å finne flere samarbeidspartnere, men da er det også lettere å dekke kostnader. Sammen er vi sterkere! 

Hun legger vekt på viktigheten med tidlig planlegging og bruk av sosiale medier for å få oppmerksomhet. Allerede i mai hadde de prosjektet «Gi bort en dag», der de presenterte representanter fra ulike samarbeidspartnere.

– Vi fikk mye oppmerksomhet både i media og blant politikere og innbyggere, forteller hun.

Vil fokusere mer på ungdom

Hepnerova sier at hun er ekstremt fornøyd med markeringen, der frivillige organisasjoner og pårørende fikk møte hverandre. Gode tilbakemeldinger har også kommet fra barnehager og barneskoler. Hun forteller at å nå fram til ungdommen har vært en utfordring, og trekker fram Skeiv Ungdom som en viktig samarbeidspartner framover.  

– I de neste årene vil vi veldig gjerne fokusere mer på ungdom, der mental helse er en stor tabu, forteller hun. 

– Jeg er superheldig for at det er så mange som ønsker å oppnå samme mål. Og det gjør vi med hjerte for Grimstad. 

Tveiten, som også bidro til markeringene i 2019, roser Hepnerova for arbeidet hun har gjort. 

– Det er utrolig gøy at så mange forskjellige var med. Jeg vet ikke hvor mange vi nådde ut til i fjor, men det var adskillig flere enn vi har klart tidligere. Og dette kan vi i hovedsak takke Natalia for. 

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering