Snarveier

Nettverksgruppa for Verdensdagen for psykisk helse i Grimstad er vinneren av årets Kreativitetspris. Det er første gang prisen går til samme by, to ganger. Vi gratulerer!

Bredt samarbeid

Juryen begrunner valget av vinner med at nettverksgruppa lyktes i å engasjere hele lokalsamfunnet. Frivillige organisasjoner, kinoer, skoler og små og store bedrifter i Grimstad sto bak en ukes lang markering av den internasjonale Verdensdagen for psykisk helse, noe som gjør dette til en av de største markeringene i Norge. Sammen satte de psykisk helse på dagsorden i Grimstad.

Sjekk dette imponerende programmet de lagde.

Filmplakat Siste resept.
Publikum fikk blant annet se filmen «Siste resept – om Per Fugelli» gratis på kinoen i forbindelse med Verdensdagen i 2019.

 

– Ved å samarbeide og involvere flere aktører, oppnådde nettverksgruppa å nå ut til et bredt publikum. Målet for Verdensdagen er å skape åpenhet og gi folk flest mer kunnskap om hva psykisk helse er, hvordan de kan styrke den og hvordan de kan få hjelp dersom de trenger det, sier nasjonal kampanjeleder for Verdensdagen for psykisk helse, Le Hang Duong.

Tema for 2019 var «Gi tid» og kampanjen oppfordret folk til å gi tid til hverandre. Arrangøren fikk blant annet til et samarbeid med flere lokale spisesteder som tilbød reduserte priser slik at folk kunne komme seg ut for å spise med venner eller familien.

– Tid er vår tids mest verdifulle ressurs. Mange har det travelt, men nettopp derfor blir det å gi tid til hverandre en form for oppmerksomhet som gleder, forteller Duong.

Grimstad kommune er en av byene der Verdensdagen er blitt en tradisjon hver høst. I 2015 gikk de også til topps i Kreativitetsprisen, da med LPP Agder som initiativtakere bak et arrangement spesielt rettet mot menn, i tett samarbeid med Ugland-gruppen.

– Vi klarte det! Dette kunne aldri ha vært mulig uten samarbeid. Sammen er vi sterkere, sier pådriver Natalia Hepnerova fra Grimstad Frivilligsentral.

Leder i Grimstad frivilligsentral Natalia Hepnerova
Daglig leder i Grimstad frivilligsentral Natalia Hepnerova. Foto: Grimstad frivilligsentral

Juryen trekker også frem at arrangøren jobbet godt med lokal forankring og mottok støtte fra lokalt næringsliv og samarbeidspartnere i kommunen.

– God psykisk helse i samfunnet gir gode og trygge bo- og oppvekstmiljøer. Når det lokale næringsliv og andre viktige aktører i kommunen stiller opp, er dette et godt tegn på at de er opptatt av å bygge gode bomiljøer for sine innbyggere, avslutter Duong.

Hele befolkningen fikk delta i markeringen i Grimstad.
Hele befolkningen fikk delta i markeringen i Grimstad.

Prisen vil bli markert på et arrangement i Frivilligsentralen tirsdag 25. februar med alle som har bidratt til markeringene, samt ordføreren. Ambassadør Øystein Sangesland vil overrekke prisen på vegne av Verdensdagen.

Juryen vil også trekke frem markeringene i Ringerike kommune, Mental Helse Ålesund (med flere) og samarbeidsgruppa i Bodø kommune som gode eksempler på god planlegging, gode samarbeid, kreativitet og godt synlig i media og fysiske møteplasser. 

Kreativitetsprisen

Kreativitetsprisen deles ut til en arrangør som har utmerket seg på en spesiell og kreativ måte. Kreativitetsprisen ble for første gang utdelt i 2001.

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal FN-dag 10. oktober. I Norge har vi lokale markeringer i ukene 39-42. Dette er Norges største opplysningskampanje og dugnad for psykisk helse. I 2019 var det over 2200 markeringer i Norge.

UiAFremtidens ingeniører_10oktober
UiA Fremtidens ingeniører 10.oktober
SkeivUngMentalHelseLPP_10oktober
Skeiv Ung, Mental Helse, LPP hadde felles stand.
hokuspokusbhgGrimstad_10oktober2019
Hokus Pokus barnehage overrasket med smoothie og ekstra moro.

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering