Snarveier

Verdensdagen for psykisk helse har blitt den største opplysningskampanjen om psykisk helse i Norge, med over 2200 fysiske markeringer og hundretusenvis av personer som viser sin støtte for dagen.

Vi ønsker å bruke denne muligheten og posisjonen til å gi mer kunnskap om hva psykisk helse er, hva fagmiljøer mener er utfordringer og løsninger innen psykisk helse.

For å oppnå dette, vil vi invitere ulike miljøer til å skrive en artikkel eller blogg fra sitt ståsted. Vi ønsker å skape et forum der målet er lære mer om hva som krever av oss som enkeltindivider, medmennesker, og ikke minst som samfunn.

Vi håper at bloggen kan føre til dialog og vekke interesse hos deg som leser og at bidrar til at psykisk helse kommer enda mer på dagsorden.

 

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering