Snarveier

I følge relasjonsterapeut Dora Thorhallsdottir er det å undre seg over hvordan noen har det betingelsesløs kjærlighet i praksis.

Vi vil alle bli sett , forstått og møtt.

Og da er det å være interessert og spørre om hvordan andre har det så viktig. Hvordan vi spør er viktig for hvordan mottakeren opplever spørsmålet.

Dora oppfordrer oss til å bruke bruk spørreordene «hva» og «hvordan» det er ord som viser interesse og åpner for dialog, og å unngå  ordet «hvorfor».

 

Dora Thorhallsdottir

 

 

Spørsmål som :

«Hvorfor det?»

«Hvorfor sier du det?»

«Hvorfor gjør du sånn»

oppleves raskt som dømmende og kritiserende, mens spørsmål som:

«Hva skjer?»

«Hvordan har du det?»

«Hva mener du?»

vil oppleves som vennlige spørsmål som viser at den som spør er interessert i mottakeren.

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering