Snarveier

Samtalemateriell

MiR – Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk har utarbeidet en samtaleguide/undervisningsopplegg for personer med innvandrerbakgrunn og flytninger.

Psykisk helse er et tabubelagt tema i mange kulturer derfor kan et slik opplegg være med på å gjøre det enklere å snakke om temaet. En av hensiktene med opplegget er å skape bevissthet rundt hva en selv kan gjøre for å bidra til god psykisk helse for seg selv og de rundt seg.

Målgruppe

Voksne med innvandrer- og flyktningbakgrunn.

Til bruk på norskgrupper på mottak, voksenopplæring, biblioteker, frivilligsentraler, bibliotek e.l.

Last ned materiellet her

Psykevettreglene på flere språk

Engelsk

Arabisk

Polsk

 

 

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering