Snarveier

Vi ønsker å oppfordre til markeringer som viser eller gir tips til hvordan du og jeg kan styrke vår psykiske helse, og velger i samarbeid med Bama ut tre markeringer som mottar gratis frukt.

En sunn livsstil med et godt og variert kosthold er med på å bygge god psykisk helse.

Bama og Verdensdagen kommer i samarbeid til å velge ut tre arrangementer som tydeliggjør at psykisk helse og kosthold henger sammen, gjerne i tråd med årets tema #gitid. Disse tre vil motta gratis frukt til sitt arrangement.

Kriterier

• Må gjennomføre arrangementet i uke 39-42
• Ta i bruk materiell fra Verdensdagen
• Ha et godt, og gjerne kreativt opplegg

Det vil bli valgt ut et arrangement innenfor disse kategoriene

• Skole
• Frivillig organisasjon
• Kommune

Er dette noe din organisasjon/kommune/skole vil gjøre, send oss en epost på info@verdensdagen.no. Vi tar kontakt med de tre.

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering