Snarveier

Rask psykisk helsehjelp i Modum og Sigdalog deres fotoprosjekt i forbindelse med Vær Raus-kampanjen, fikk i dag utdelt Kreativitetsprisen 2018, en hedersbevisning utdelt av Verdensdagen for psykisk helse.

Premien fikk de fordi Rask psykisk helsehjelp Modum, som server innbyggere i Modum og Sigdal, lagde et svært spennende fotoprosjekt – som fikk stor oppmerksomhet, både i og utenfor kommunene.

Prosjektleder Tine Hilsen Eggen var en svært glad og fornøyd prisvinner. Hun hadde alt det praktiske ansvaret rundt prosjektet.

I prosjektet tok fotograf Nina Djærff portrettbilder av 26 innbyggere. Dette resulterte i plakater og rollups som ble brukt under kampanjeperioden.

Materiellet ble spredt over et stort område. Plakater, med 20 innbygger-portretter på hver av dem, ble også offentliggjort via sosiale medier, med tusenvis av treff, samt mange delinger og hyggelige kommentarer.

– Dere lagde et kreativ og fint prosjekt som uten tvil bidro sterkt til å løfte frem tematikken. Ideen og sluttprosjektet deler vi nå over hele landet til inspirasjon for andre, sa Le Hang Duong, leder for Verdensdagen for psykisk helse, under dagens utdeling på Kildehuset på Modum Bad.

Ida Victoria Rullestad (t.v.) og Le Hang Duong fra Verdensdagen delte i dag ut Kreativitetsprisen 2018 til Jone Solberg Vik og Rask psykiske helsehjelp Modum og Sigdal.

Målet med prosjektet var å vise frem at alle har en psykisk helse, uansett om man har det fint eller vanskelig. Man kan heller ikke alltid se på en person hvordan vedkommende har det.

Bildene viser mange ulike mennesker, med spørsmålet om den som ser på bildet kan identifisere hvem av dem som sliter og hvem som har det bra. Som seer sitter man igjen med en følelse av at det er umulig å si.

Bildene får på denne måten kommunisert et stort budskap effektivt.

– Det er også flott å se hvordan Rask psykisk helsehjelp i Modum kommune engasjerte så mange innbyggere. Hele 70 personer meldte seg til å være med på prosjektet, sa Le Hang Duong.

Prosjektet fikk også god dekning i kommunen, både før- under og etter lanseringen.

Leder for Rask psykisk helsehjelp Modum og Sigdal, Jone Solberg Vik, var stolt og fornøyd over prisen. Han sendte en spesiell varm takk til alle de 70 som meldte seg, samt de 26 som lot seg avbilde.

Sigdal-ordfører Tine Norman, Le Hang Duong fra Verdensdagen, fotograf Nina Djærff, RASK-leder Jone Solberg Vik, Modum-ordfører Ståle Versland – og en pris alle var svært fornøyde med.

 

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering