Snarveier

Synes du at ditt arrangement fortjener denne gjeve prisen eller kanskje du har vært på et arrangement du tenkte: Wow, dette var bra! Send oss en epost med en kort begrunnelse, og gjerne link til relevante saker/sider. Det er lov å nominere sitt eget arrangement.

I fjor mottok arbeidsgruppa i Sarpsborg denne prisen. De hadde mange små og store markeringer i hele byen, og laget en video om «Dette gleder sarpinger» som fikk god spredning på sosiale medier. Nå kan prisen gå til din markering! Dette er en pris som gleder.

Noen kriterier for vurdering av kandidater:

  • Formidlet Verdensdagen/psykisk helse på en god og annerledes måte.
  • Fått frem kampanjens budskap
  • Kreativ bruk av virkemidler
  • Gjerne mediedekning (eller sosiale medier).

Nominasjonen må sendes inn til oss innen 15. november. Send din nominasjon til  og merk emnefelt med «Kreativitetsprisen».

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Lag markering