Snarveier

Verdensdagen 2018 med temaet «Vær raus» ble svært vellykket, takket være alle dere som var med og markerte! 1500 markeringer ble avholdt over hele landet, noe som er ny rekord. Her er noen bilder fra noen av markeringene. Skru gjerne på lyden 🙂

 

Temaet slo også an på sosiale medier. På selve 10.oktober fikk Verdensdagen-siden på Facebook betydelig oppmerksomhet, og nådde tre ganger så mange personer som samme dag i 2017.

I følge Retriever fikk Verdensdagen nesten dobbelt så mange oppslag som året før, i aviser og på nett.  Dette lover veldig godt for årene som kommer.

Vi er nå i gang med å planlegge neste års markering, og vi gleder oss allerede til 10.oktober 2019. Vi håper du vil være med! Vi trenger DEG med på laget.

 

 

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering